Priorytetowe Obszary Badawcze GUMed

StartPriorytetowe Obszary Badawc...
Rozwiń

W ramach realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Gdański Uniwersytet Medyczny zamierza wspierać potencjał najwybitniejszych naukowców oraz zespołów realizujących prace w zakresie obszarów uznanych za priorytetowe.

POB 1 | Onkologia

Realizacja unikatowych badań biomedycznych, istotnych dla lepszego zrozumienia podłoża chorób i ich efektywniejszego leczenia, np. ewolucji w obrębie komórek nowotworowych czy oporności nowotworów na zastosowane leczenie.

prof. dr hab. Jacek Jassem, lider POB 1 (239 KB)


POB 2 | Kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa

Innowacyjne i interdyscyplinarne badania skupione na kompleksowej analizie struktury oraz funkcji układu sercowo-naczyniowego oraz mechanizmów molekularnej kontroli układu krążenia wraz z rozwojem programu badań patologii mikrokrążenia.

prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz, lider POB 2 (184 KB)


POB 3 | Biochemia, genetyka i biologia molekularna

Rozwój wielopłaszczyznowego programu badań nad czynnikami predykcyjnymi ukierunkowanymi molekularnie i wykorzystywanymi w medycynie translacyjnej.

prof. dr hab. Ryszard Tomasz Smoleński, lider POB 3 (201 KB)Priorytetowe Obszary Badawcze dostarczają blisko 30 proc. wszystkich publikacji GUMed

Duże znaczenie odgrywają nowe rozwiązania organizacyjne, w szczególności rozwój struktur typu core facilities. Możliwość współpracy w jednym miejscu specjalistów z różnych dyscyplin, środowisk i krajów przyczyni się do wzmocnienia potencjału badawczego GUMed, a także wzrostu znaczenia i zasięgu oddziaływania badań realizowanych w Uczelni.

- Dążąc do mocnych, rozpoznawalnych osiągnięć naukowych, w szczególności w obszarze medycyny klinicznej, dążymy do zacieśniania i umacniania efektywnej współpracy wewnątrzuczelnianej pomiędzy najambitniejszymi klinicystami i nowocześnie funkcjonującymi badaczami z obszarów nauk podstawowych: biochemii, biologii molekularnej i genetyk – mówi prorektor ds. nauki prof. dr hab. Tomasz Bączek.

Swoje działania Uczelnia zamierza skoncentrować na kompleksowym rozwoju nauki, dydaktyki i kadry akademickiej, w tym młodych naukowców, realizujących zadania z zakresu priorytetowych obszarów badawczych. Służyć ma temu równoczesne podniesienie jakości i umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej, jak również znaczący wzrost udziału partnerów zagranicznych w nauczaniu najzdolniejszych studentów i doktorantów GUMed.

- Bardzo ważna dla komercjalizacji badań prowadzonych przez naukowców jest realizacja innych celów szczegółowych, które ułatwią synergię na linii nauka – biznes oraz zwiększą zainteresowanie inwestorów i podmiotów zagranicznych współpracą z naszą Uczelnią – dodaje prof. Bączek. – Jesteśmy przekonani, że bliska współpraca z kluczowymi uczelniami Pomorza – Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim ułatwi działalność badawczą i pozwoli na stworzenie nowych mechanizmów rozwojowych i wdrożeniowych w kluczowych dla nas obszarach. Ponadto zwiększy to nasze szanse w konkurencji o miejsca w rankingach światowych na poziomach porównywalnych z pozycjami osiąganymi przez partnerów zagranicznych GUMed – uczelnie z Glasgow, Utrechtu czy Uppsali na arenie międzynarodowej w obszarze medycyny klinicznej.

9.png
8.png