Sekcja Doskonałości Publikacyjnej

StartStruktury wspierająceSekcja Doskonałości Publika...

Sekcja Doskonałości Publikacyjnej – kim jesteśmy


W związku z ukazaniem się nowej edycji bazy Journal Citation Reports (JCR) z wartościami wskaźnika Impact Factor 2023, trwa aktualizacja dostępnej w Extranecie listy zawierającej punktację, podział na kwartyle oraz decyle.

Do czasu opracowania nowej listy, można sprawdzić wartości Impact Factor, korzystając samodzielnie z bazy Journal Citation Reports lub skontaktować się z:

– Pracownią Bibliograficzną (tel. 58 349 10 43, mail: biblioteka.bibliografia@gumed.edu.pl)
– Oddziałem Informacji Naukowej i Promocji (tel. 58 349 10 45, mail: biblioteka.informacja@gumed.edu.pl).

martin-adams-_OZCl4XcpRw-unsplash.jpg

Nasz cel

Potencjał naukowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego to ponad tysiąc pracowników naukowych i ponad trzystu doktorantów aktywnych publikacyjnie w krajowym i międzynarodowym obiegu naukowym. Z myślą o nich powstała Sekcja Doskonałości Publikacyjnej, której celem jest kompleksowe wsparcie w zakresie komunikacji wyników badań, w szczególności na różnych etapach przygotowania anglojęzycznych publikacji naukowych.

W czym i jak pomagamy?

Pomagamy w uzyskaniu możliwie najwyższej jakości językowej, redakcyjnej oraz graficznej artykułów naukowych oraz wspieramy ich publikację w najlepszych czasopismach naukowych w formule Open Access.

We współpracy z Biblioteką Główną pomagamy Autorom w doborze takich periodyków, które gwarantują szeroki odbiór oraz wysoki poziom cytowalności wyników badań. Pomocny w dokonaniu wyboru może okazać się aktualny, szczegółowy wykaz czasopism naukowych (z podziałem na kwartyle, decyle i obszary badawcze, uwzględniający obowiązujące aktualnie parametry bibliometryczne), który zamieszczamy poniżej. Wspieramy badaczy, którzy publikują w najlepszych czasopismach opłacając publikacje w formule Open Access (Program „Open Access”).

Dysponujemy bazą współpracujących firm, które świadczą profesjonalne usługi translatorsko-korektorskie zgodne z wymaganiami czasopism z listy filadelfijskiej. W imieniu Autora zrealizujemy potrzebną usługę (Program „Proof Reading”). Badaczy, którzy potrzebują wsparcia w zakresie oprawy wizualnej tekstu, zachęcamy do zapoznania się z możliwościami, jakie daje platforma Biorender. Wsparcie w zakupie licencji można uzyskać w ramach programu IDUB (Program „Graphic Design”).

Otwarte publikowanie z Sekcją Doskonałości Publikacyjnej w 4 łatwych krokach:

1. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy tłumaczeniu lub edycji tekstu, albo chcesz stworzyć profesjonalne wykresy/grafiki, możesz skorzystać z programu Proof Reading lub Graphic Design. Wystarczy wypełnić wniosek w EOD, wskazując odpowiednie źródło finansowania oraz firmę z listy kontrahentów GUMed, której zlecisz usługę. Po jej wykonaniu dostarcz opisaną fakturę w ciągu 7 dni.

WAŻNE: Usługi tłumaczenia, edycji i korekty możesz zlecić tylko firmom z listy.

2. Jeżeli chcesz skorzystać z programu Open Access Sekcji Doskonałości Publikacyjnej, przy wyborze czasopisma kieruj się wskaźnikami obliczanymi w bazie Journal Citation Reports. Uwzględnij otwarte lub hybrydowe czasopisma z pierwszego decyla (D1) albo pierwszego kwartyla (Q1) w przypadku wspólnej publikacji z autorem/autorami nieposiadającymi afiliacji GUMed. Listę czasopism z podziałem na dyscypliny, kwartyle i decyle można znaleźć tutaj.

WSKAZÓWKA: Nie możesz znaleźć odpowiedniego czasopisma na liście albo wybrane przez Ciebie czasopismo nie spełnia warunków Sekcji Doskonałości Publikacyjnej? Możesz również skorzystać z programu wsparcia finansowego usług publikacyjnych Biura ds. Nauki, w którym podstawowym kryterium jest publikacja w czasopiśmie z pierwszego kwartyla (Q1). Poza tym warto sprawdzić czasopisma z ministerialnych programów publikowania otwartego administrowanych przez Bibliotekę. Możesz też przejrzeć listę diamentowych czasopism Open Access, które nie pobierają opłat od autorów ani od czytelników. W razie wątpliwości, skontaktuj się z pracownikami Zespołu ds. Otwartej Nauki w Bibliotece (otwarta.nauka@gumed.edu.pl).

3. Złóż wniosek o pokrycie kosztów publikacji przez EOD, wybierając właściwe źródło finansowania, wskazując tytuł czasopisma i wydawcę (firmę, która wystawi fakturę za usługę publikacyjną). Podczas składania manuskryptu lub na etapie końcowym procesu publikacyjnego (w zależności od czasopisma) pojawi się opcja wskazania fundatora – jeżeli wybrałeś program Open Access Sekcji Doskonałości Publikacyjnej, wpisz „Program Inicjatywa Doskonałości Uczelni Badawczej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” („Medical University of Gdansk Excellence Initiative – Research University”).

4. Po zatwierdzeniu publikacji pamiętaj o dostarczeniu do Sekcji Doskonałości Publikacyjnej opisanych faktur w ciągu 7 dni od wykonania usługi/zlecenia płatności.


Czasopisma z IF 2022 kwartyle decyle POB Clinical Medicine Szanghaj

Firma Clarivate co roku publikuje nowe wartości Impact Factor dla czasopism naukowych, tworząc ranking świadczący o wartości oddziaływania czasopism naukowych. Z uwagi na konieczność aktualizacji informacji o kwartylach i percentylach czasopism w oparciu o wspomniany ranking dostępną bazę prosimy traktować jako poglądową. Weryfikacja aktualnego wskaźnika IF czasopisma jest możliwa bezpośrednio w Pracowni Bibliograficznej GUMed.


Rekomendowane materiały


Planowany rozwój usług

Pracujemy nad uruchomieniem systemu umożliwiającego badaczom „wewnętrzną recenzję” merytoryczną manuskryptów prac przed ich wysłaniem do opublikowania. System ten będzie oparty na współpracy z zainteresowanymi pracownikami Uczelni (w tym profesorami emerytowanymi, związanymi z Uniwersytetem) oraz naukowcami współpracującymi (w tym profesorami wizytującymi). Planujemy również organizację warsztatów poświęconych doskonaleniu umiejętności prezentacji wyników badań naukowych, zarówno w formie publikacji, jak i wystąpień konferencyjnych.

Wszystkie osoby zainteresowane popularyzacją wyników prowadzonych prac zachęcamy również do zapoznania się ze stronami Nauka to ludzie oraz Science is People na których w formie krótkich materiałów filmowych prezentujemy osiągnięcia pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.


Warto wiedzieć

Autorzy mogą upubliczniać swoje manuskrypty przed oficjalną publikacją w periodyku naukowym korzystając w tym celu z otwartych platform www.medrxiv.org i www.biorxiv.org. Prace tam zamieszczone nie są poddawane procesowi peer-review, przechodzą tylko podstawową weryfikację zawartości. Założeniem jest, że proces peer-review będzie miał miejsce po skierowaniu ich do redakcji docelowych czasopism lub tekst jest już w jego trakcie.

Korzystanie z powyższych platform ma trzy niewątpliwe zalety:

– od momentu zamieszczenia manuskryptu na platformie praca jest cytowalna,

– inni naukowcy mogą ją komentować, a ich wskazówki mogą przyczynić się do ulepszenia artykułu,

– dostęp do najnowszych wyników badań, które nie ukazały się jeszcze w druku.

Z portalu korzystają badacze na całym świecie, dzieląc się swoimi odkryciami, a renomowane jednostki naukowo-badawcze wspomagają się nim w procesie ewaluacji pracowników. Bywa on przydatny z uwagi na długi proces recenzyjny w najlepszych czasopismach naukowych.

WAŻNE: przed umieszczeniem preprintu w jednym ze wskazanych repozytoriów, autorzy powinni zapoznać się z polityką wydawcy czasopisma, w którym ma się ukazać pełna wersja artykułu. Można to zrobić m.in. korzystając z serwisu SHERPA/RoMEO, aby upewnić się, czy upublicznienie tekstu jest zgodne z wytycznymi danego wydawnictwa.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących serwisu SHERPA/RoMEO, zapraszamy do kontaktu z Pracownią Bibliograficzną Biblioteki Głównej GUMed pod nr tel.: (58) 349 10 43.

fot. Paweł Sudara/GUMed

Kontakt

Sekcja Doskonałości Publikacyjnej

wsparcie.publikacyjne@gumed.edu.pl


Zespół


dr Jakub Rusakow
koordynator
58 349 10 45
jakub.rusakow@gumed.edu.pl


Marta Hnat
specjalista
58 349 18 61
marta.hnat@gumed.edu.pl


Adam Bogdański
specjalista
58 349 18 61
adam.bogdanski@gumed.edu.pl