Kultura organizacyjna

StartKultura organizacyjnaKultura organizacyjna

Fundamentem, na którym zbudowany jest Gdański Uniwersytet Medyczny są ludzie. Wielu z nich łączy pracę badawczą lub badawczo-dydaktyczną z pracą kliniczną. W ich przypadku ostatnie lata walki z pandemią były szczególnie trudne.

Ten czas utwierdził nas w przekonaniu, że holistyczne spojrzenie na pracownika jest dziś nie tyle jedną z możliwości, co koniecznością. Szeroko rozumiany dobrostan to jedna z istotnych składowych motywacji do codziennej pracy, niezależnie od tego czy polega ona na prowadzeniu działalności naukowej czy wspieraniu pracowników akademickich w realizacji ich zadań.

Jako jedna z dziesięciu najlepszych uczelni w Polsce chcemy wyróżniać się nie tylko jakością prowadzonych badań, ale i dawać przykład dbałości o pracowników. Problemy na płaszczyźnie zawodowej (w tym z najpoważniejsza ich postać, definiowana jako stan wypalenia) mogą mieć różną genezę i przebieg. Jednak niemal zawsze utrudniają funkcjonowanie i obniżają jakość życia. Chcemy zwiększać świadomość na temat czynników ryzyka i zachęcać naszych pracowników do profilaktyki w tym zakresie. Dlatego do współpracy zaprosiliśmy cenioną ekspertkę – Danutę Rocławską.

Więcej o ekspertceCo proponujemy?


Podcasty
Konsultacje indywidualne
Konsultacje grupowe dla osób zarządzających zespołami

KONTAKT

Na opinie i sugestie czekamy pod adresem gumedtoludzie@gumed.edu.pl.