Kontakt

StartKontakt
Rozwiń

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza


prof. dr. hab. Tomasz Bączek
Pełnomocnik Rektora ds. Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
Kierownik Biura ds. Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. al. Zwycięstwa 41/42
80-210 Gdańsk

Maciej Bora
Kierownik Działu Obsługi Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
Gdański Uniwersytet Medyczny
al. Zwycięstwa 41/42
80-210 Gdańsk

tel. 58 346 18 61
idub@gumed.edu.pl