Międzynarodowa Rada Doradcza

StartMiędzynarodowa Rada Doradcza

Międzynarodowa Rada Doradcza


Sprawne zarządzanie rozwojem uczelni w zakresie badawczym wymaga okresowej weryfikacji podejmowanych działań oraz bieżącej korekty realizowanych inicjatyw. Dywersyfikacja praktyk Uczelni w tym zakresie pozwoli na wykorzystanie nowych narzędzi dla rozwoju oraz poszerzenia zakresu prowadzonych badań, jak również nawiązywania nowych partnerstw międzynarodowych.

Na potrzeby monitorowania Programu została utworzona Międzynarodowa Rada Doradcza, w której skład wchodzą uznani eksperci z zagranicznych uczelni medycznych i podmiotów branżowych, w szczególności z uczelni będących benchmarkiem dla GUMed. Celem Rady jest zapewnienie bezstronnej oceny działań Uczelni oraz najlepszych światowych praktyk, które wspomogą transformację GUMed w uczelnię badawczą.

Praca Międzynarodowej Rady Naukowej odbywać się będzie na podstawie raportów, zawierających informacje o zakończonych i realizowanych w Uczelni projektach. Działania Rady będą zmierzać do usprawnienia i zwiększenia potencjału podejmowanych inicjatyw badawczych. Organizacja spotkań pozwoli na ocenę i weryfikację bieżącej aktywności naukowej Uczelni oraz wyznaczenie kluczowych obszarów działania Jednostki. Zdobyta wiedza będzie wdrażana przede wszystkim w Priorytetowych Obszarach Badawczych.


Eksperci


Przewodnicząca Rady
Prof. Dame Anna Dominiczak

Regius Professor, Wydział Lekarski, Weterynarii i Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Glasgow, Glasgow, Szkocja
prof._Anna_Dominiczak.jpg
Prof. Dame Anna Dominiczak (149 KB)
POB 1/Onkologia
Prof. Andrea Gallamini

Wydział Badań, Innowacji Medycznych i Statystyki, Centrum Onkologii A. Lacassagne, Nicea, Francja
prof._Andrea_Gallamini.jpg
Prof. Andrea Gallamini (189 KB)
POB 1/Onkologia
Prof. Christoph C. Zielinski

Dyrektor Klinicznego Oddziału Onkologii, przewodniczący I Wydziału Lekarskiego oraz Centrum Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, Wiedeń, Austria
prof._Christoph_C._Zielinski.jpg
Prof. Christoph Zielinski (148 KB)
POB 2/ Kardiologia i Medycyna Sercowo-Naczyniowa
Prof. Reinhold Kreutz

Dyrektor Instytutu Farmakologii Klinicznej i Toksykologii, Charité – Uniwersytet Medyczny w Berlinie, Berlin, Niemcy
prof._Kreutz.jpg
Prof. Reinhold Kreutz (146 KB)
POB 2/ Kardiologia i Medycyna Sercowo-Naczyniowa
Prof. Giuseppe Mancia

Profesor emeritus na Uniwersytecie w Mediolanie-Bicocca, Wydział Medycyny Klinicznej, Uniwersytet w Mediolanie-Bicocca, Mediolan, Włochy
prof._Giuseppe_Mancia.png
Prof. Giuseppe Mancia (202 KB)
POB 3/ Biochemia, Genetyka i Biologia Molekularna
Prof. David R. Goodlett

Uniwersytet Merylandu, Szkoła Farmacji, Baltimore, USA
prof._David_R._Goodlett.jpg
Prof. David R. Goodlett (160 KB)
POB 3/ Biochemia, Genetyka i Biologia Molekularna
Prof. Sir Magdi H. Yacoub

Narodowy Instytut Serca i Płuc, Imperial College w Londynie, założyciel i dyrektor ds. Badań w Harefield Heart Science Centre (Instytut Magdi Yacoub) Londyn, Anglia
Prof._Sir_Magdi_H._Yacoub.jpg
Prof. Sir Magdi Habib Yacoub (140 KB)


Profesorzy wizytujący

Profesorzy_wizytujący.png

od lewej: prof. Michel Burnier, prof. Godefridus Peters, prof. Paul Gründeman